top of page

htr2b: Dönüşüm / htr2b: Transformation

 Avaible on Kanal D Home Video

Tüm bilimsel araştırmalar insanların iyiliği için mi? 
 

Güzel bir Haziran gecesi. Mutlu bir aile yemeğine hazırlanan orman içinde huzur dolu bir ev. Aynı ormanın içinde saklı yasa dışı bir klinikten kaçmış kobaylar. Birbirlerini koruma içgüdüsüyle kenetlenmiş bir aile ve karşılarında doğaları değiştirilmiş duygusuz insanlar. Kim daha vahşi olabilir?  

 

htr2b: Dönüşüm “İçinde ne saklı olduğunu asla bilemezsin!”

 

 

 

 

Is all scientific research for the good of mankind?  


An amazing June night. A peaceful mansion surrounded by forest, where a happy family prepare for a dinner. Human guinea pigs, modified to become a real ‘weapon’ escape an illegal clinic appear in the same forest. A family who has bonded instinctively together in order to protect each other from harm, or genetically altered, callous humans. Who will survive the onslaught?!

 

htr2b: Transformation "You never now, what is hiding inside you!"

 

Gece / The Witching Hour

Kısa Film / Short Film

 

Gece bir distopya, sistemi anlatan bir kısa. 

 

 

The Witching Hour is a dystopia, a short about system

 

bottom of page